O regionálním produktu...

Místní akční skupina LAG Podralsko (více o ní na www.lagpodralsko.com) je nositelem značky "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj".

Obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce a zapojení se do projektu, který vznikl na podporu marketingu místní produkce z oblasti Lužických hor a Máchova kraje.
Cílem projektu je zavedení místní značky "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj", – značky, která garantuje místní původ výrobku a jeho vazbu na výše uvedenou oblast, ale také jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci.

Prezentace: https://www.dobry-vyrobek.cz/doc/prezentace-regionalni-produkt.pptx

Najdete nás na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Region%C3%A1ln%C3%AD-produkt-Lu%C5%BEick%C3%A9-hory-a-M%C3%A1ch%C5%AFv-kraj/476155422481888


 

Novinky