Med z Bělé

Medů je několik druhů, které se liší květinami, které včely navštíví. Základní tři druhy jsou: Med květový, Med míšený, Med lesní. Med květový je přírodní koncentrát nektarů z květin rostlin, v převážné většině z rostlin léčivých. Je snadno stravitelný díky vyššímu obsahu jednoduchých cukrů. Obsahuje pylová zrna různých rostlin, které obohacují med o významné výživné přírodní látky s povzbuzujícími účinky, éterické oleje, aromatické látky apod. Květový med je velice ceněn v lidovém léčitelství. Med lesní je zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva v míze dřevin. V porovnání s květovými medy obsahují více fruktózy a dextrinů, ale hlavně větší množství minerálních látek a stopových prvků.
Květový med - neboli nektarový, často také nazývaný luční. Pochází z nektaru rostlin. Většinou z květů, někdy také z mimokvětních nektárií. Včely-létavky přinesou v medném váčku přibližně 40 mg sladiny do úlu, kde ji předají úlovým včelám. Ty uloží řídký nektar (60-70 % vody) do buněk a postupně jej přenáší, zahušťují a obohacují o výměšky svých žláz. Klesne-li obsah vody na zhruba 18 %, med v buňkách zavíčkují a skladují na bezsnůšková období - nijak se nekazí.
Medovicový med - neboli lesní. Vzniká složitějším způsobem. Mšice nabodávají rostlinná pletiva, kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Nasátou mízu tak mšice filtrují a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí. Kapičky medovice sbírají nejen včely, ale také třeba mravenci.
U včelaře - p. Bartoše můžete zakoupit různé druhy medu. Jeho včely sbírají suroviny potřebné pro vznik medu z území bohatého na louky a lesy v okolí Bělé pod Bezdězem. Bližší informace na www.elmek.cz .


Novinky